Όροι Και Προυποθέσεις

Τα στοιχεία σας θα τηρήσει σε αρχείο η Sterimed για περίοδο ενός έτους, η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική περιοχή Σίνδου και δεν τα επεξεργάζεται. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή αντίρρησης όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία που μας δίνετε δεν καταχωρούντε σε κάποια βάση, παρά μόνο αποστέλλονται  ως email στον mail server μας, ο οποίος υποστηρίζει TLS (Secure Connection).
More

STERILE PROCESSING SYSTEMS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Η μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης  Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών στην Ελλάδα! Ο μεγαλύτερος στόλος οχημάτων συλλογής – μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στην Ελλάδα! Η μεγαλύτερη εμπειρία στην επεξεργασία της αποστείρωσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών στην Ελλάδα! Ελληνική τεχνολογική καινοτομία! Επιτυχημένη Πορεία, Πρωτοπορία και Ποιοτική Υπεροχή! Αποδε...
More