Όροι Και Προυποθέσεις

Η ασφάλεια και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους όρους και τη σχετική πολιτική της εταιρείας επ’ αυτού προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Γενικά Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις δ...
More

STERILE PROCESSING SYSTEMS

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Η μεγαλύτερη εγκατάσταση επεξεργασίας αποστείρωσης  Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών στην Ελλάδα! Ο μεγαλύτερος στόλος οχημάτων συλλογής – μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων στην Ελλάδα! Η μεγαλύτερη εμπειρία στην επεξεργασία της αποστείρωσης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών στην Ελλάδα! Ελληνική τεχνολογική καινοτομία! Επιτυχημένη Πορεία, Πρωτοπορία και Ποιοτική Υπεροχή! Αποδε...
More