Όροι Και Προυποθέσεις

Τα στοιχεία σας θα τηρήσει σε αρχείο η Sterimed για περίοδο ενός έτους, η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική περιοχή Σίνδου και δεν τα επεξεργάζεται.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης ή αντίρρησης όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Τα στοιχεία που μας δίνετε δεν καταχωρούντε σε κάποια βάση, παρά μόνο αποστέλλονται  ως email στον mail server μας, ο οποίος υποστηρίζει TLS (Secure Connection).